ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER
 • Yenilenebilir Enerji Sektörü

  Dünyadaki yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uluslararası projeler takip edilerek çalışmaların ve gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve analizleri yapılmaktır. 
 • Teknoloji Sektörü

  Bilişim, Yazılım, Donanım, Medya, İnternet
 • Gıda Sektörü

 • Tarım Sektörü

 • Altyapı Sektörü

  Enerji, Katı Atık, Lojistik, Taşımacılık, Temiz teknoloji
 • Hizmet sektörü

  Finans, Eğitim